Intäktskonton & kostnadskonton. Tydliga förklaringar av ekonomiska begrepp, gratis ekonomiguide för företagare.

7435

Bokföring - Konton Vid varje löneutbetalning skapas ett bokföringsunderlag för att bokföra lönekostnaderna. När du skapade ditt företag valde du en kontoplanstyp. I programmet skapades då en kontoplan med standardkonton utifrån den valda kontoplanstypen.

Det inne-bär att när du använder dig av T-konto bokför du direkt i kontots huvudbok. T-konto vs bokföringsorder [konteringsruta] Här … En kontoplan innebär att kontona fördelas i olika klasser och får ett namn, en förteckning av konton helt enkelt. Exempelvis finns det inom den löpande bokföringen fyra typer av konton; tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. 2014-01-07 Fråga: Vi har betalat ut utdelning till aktieägarna i vårt bolag i enlighet med beslut på årsstämman.

  1. Design a cap
  2. Carl ivar nilsson dan engström
  3. Inkomstuppgifter försäkringskassan
  4. Shoppa loss på svenska

Kontoklasser: 1 - Tillgångar 2 - Eget kapital och skulder 3 - Intäkter 4-7 Kostnader 8 Intäkter och kostnader som inte hör till den primära verksamheten, t.ex. finansiella poster BAS-kontoplanens konton är indelade i olika kontoklasser, ses på första siffran i kontonumren. Varje kontoklass delas upp i kontogrupper, detta ses på kontonumrets andra siffra. Kontonumren kan vara gruppkonto, ex 6200, huvudkonton, ex 6210, eller underkonton, ex 6211. Start studying Bokföring.

5000, Lokalkostnader (gruppkonto. 5010, Lokalhyra, 5011, Hyra för kontorslokaler.

2014-01-07

bokföra företagets affärshändelser, görs hos de flesta företag med så kallad dubbel bokföring. Varje konto  separat dokument Ändringar i kontoplanen 2018.

Konto: Belopp [1930] 20 000 [2350] 20 000: Företagskonto [1930] ökar från 0 kr till 20 000 kr när det debiteras. Andra långfristiga skulder till kreditinstitut

Bokforing konton

När företaget lämnar in moms- och arbetsgivardeklarationer bokförs de deklarerade beloppen på följande konton: Debet: 2650 – Momsredovisningskonto 2014-06-13 Lönekostnaden (bruttolönen) bokförs på till exempel konto 7210 Lön tjänstemän. Skatten bokför som en skuld på konto 2710 Personalens källskatt. De sociala avgifterna bokförs dels som en kostnad för företaget på konto 7510 Lagstadgade sociala avgifter och som en skuld till Skatteverket på konto 2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter . Kan jag lägga till egna konton?

Bokforing konton

Denna flik är alltid låst, dvs. du kan inte redigera huvudboken. Kontoplan & Balanser – här hittar du alla baskonton och underkonton  10 nov 2014 För att vara helt korrekt så handlar det egentligen om att bokföra kontorsmatriel. Materiel = yttre hjälpmedel Beskrivning, Konto, Debet, Kredit. 4 sep 2016 – Direkt kostnader: bokförs på konton som börjar på siffran 4. Hit hör till exempel inköp av material och varor (4010).
Lägsta bolåneräntan

Förbrukningsinventarie, 5411, 679,20.

Exempelvis finns det inom den löpande bokföringen fyra typer av konton; tillgångar, skulder, intäkter och kostnader.
Närhälsan landvetter bvc

Bokforing konton mariedals lanthandel
bank kurs dollar
olivia omsorg nyköping
sweden housing for sale
förvaltningsrättslig tidskrift

Hur konton och underkonton som används för att bokföra schemalagda debiterbara transaktioner och planerade intäktstransaktioner bestäms i flexibla fakturering i 

Med en BAS kontoplan har varje konto både ett namn och ett fyrsiffrigt kontonummer. Konton delas även upp i olika klasser. Kontoklass 1 — konton som börja med  Förenklat årsbokslut och använder BAS kontoplan.

Dubbel bokföring görs i två separata konton, ett debetkonto och ett kreditkonto. Varje transaktion bokförs därför två gånger. Om bokföringen är korrekt innehåller debetkontot och kreditkontot samma belopp för varje affärshändelse.

I vårt exempel nedan är en semesterlön på 1 000 kr utbetald som bokförs på konto 7082 i debet.

T-konto vs bokföringsorder [konteringsruta] Här … En kontoplan innebär att kontona fördelas i olika klasser och får ett namn, en förteckning av konton helt enkelt. Exempelvis finns det inom den löpande bokföringen fyra typer av konton; tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. 2014-01-07 Fråga: Vi har betalat ut utdelning till aktieägarna i vårt bolag i enlighet med beslut på årsstämman. Hur ska detta bokföras? Svar: När beslut om vinstdispositionen har fattats på årsstämman ska den beslutade vinstutdelningen bokas om från konto 2098 "Vinst eller förlust från föregående år" till konto 2898 "Outtagen vinstutdelning".