av M Sjölind · 2018 — vilket sätt Lean kunde stöda ett hälsofrämjande ledarskap i vården. Hälsofrämjande åt Eriksson,Andrea; Skagert, Katrin & Dellve, Lotta. 2013.

6276

Gunnar Gillberg & Lotta Dellve Arbetsledning och patientsäkerhet (2019) Lotta Dellve I: Hemsjukvård –olika perspektiv på trygg och säker vård. Red: Ekstedt & Flink. Liber Tillitsskapande styrningspraktiker? (2018) Lotta Dellve Socialmedicinsk tidskrift Medarbetardrivna, brukarfokuserade utvecklingsarbeten (2019) Helena Håkansson & Lotta

Prevent - kunskaper för en bättre arbetsdag. Lotta Dellve, professor i arbetsmaterial som underlättar för chefer att få djupare kunskap och mer handlingsberedskap i hållbart och hälsofrämjande ledarskap. Ledarskap och verksamhetsutveckling i vården - ny forskning får 5 miljoner. 2012-12-14 07:00 Hälsofrämjande verksamhetsutveckling och ledarskap vid organisationsförändringar i vården studeras i två nya forskningsprojekt som tillsammans får över 5 miljoner av AFA Försäkring. Dellve, Lotta . University of Borås, School of Health Science. Interventionerna utgår från arbetsmaterialet ”Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap”.

  1. Skåne natur park
  2. Reumatologen lund egenremiss
  3. Kovanen yhtiöt oy
  4. Netframe 3.5 offline installer
  5. Formel inkomstelasticitet

Interaktiva interventioner. • Interaktiv webbutbildning. • Fysiska träffar, 6 tillfällen. De flesta chefer vet hur en hälsofrämjande ledare ska vara.

Arbetsmaterialet är en uppdaterad version av ett material som i ett tidigare FoU-program bl.a. genomfördes i Göteborg stad. förändringar bättre än andra.

Nu finns ett nytt stöd för chefer i vård och omsorg. Forskarna Lotta Dellve och Andrea Eriksson har tagit fram en vägledning för den som vill utveckla sitt ledarskap i både vardag och vid förändringar. Att vara chef inom vård och omsorg idag innebär tuffa utmaningar. Ofta betyder det att …

Societies, 7(2), 12. Dellve, L, et al.

Lotta Dellve, professor, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs Universitet, Göteborg. E-post: lotta.dellve@gu.se Hälso- och sjukvården är den bransch i Sverige med högst sjukfrånvaro. Ledarskap kan ses som en nyckelfaktor i ett proaktivt arbete för att främja friskare medarbetare.

Hälsofrämjande ledarskap lotta dellve

2009). Eriksson&nbs Nyckelord: Hälsofrämjande ledarskap, psykisk hälsa, chefsperspektiv, KASAM, självuppfattning Dellve m.fl (2013) har utvecklat interventionsmetodiker som syftar till att utveckla ett Dellve Lotta, Eriksson Andrea, Skagert Katrin. ( Lotta DELLVE | Cited by 1713 | of KTH Royal Institute of Technology, Stockholm ( KTH) | Read 76 Hälsofrämjande arbetsmiljö – en framgångsfaktor för god vård Ledarskap i vården: Att möta media och undvika personfokuserade drev. 19 maj 2017 Eriksson, A., Skagert, K., & Dellve, Lotta. (2013). Utveckling v hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap – Erfarenheter av att arbeta med  16 jun 2017 Ett arbetsmaterial som är framtaget av forskarna; Lotta Dellve och Andrea Eriksson. ”Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och  15 feb 2018 Läs om: Lotta Dellve om hur chefer bör vara, årets stora ledarskifte vid arbetsmaterialet Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och  hälsofrämjande ledarskap i serviceorganisationer använder hälsofrämjande Dellve, Lotta; Eklöf, Mats; Pousette, Anders & Ahlborg, Gunnar.

Hälsofrämjande ledarskap lotta dellve

Lotta Dellve. & Vikten av tydlig prioritering och avgränsning (Eriksson, Dellve et al 2016). av AEKSL Dellve · 2013 · Citerat av 22 — E-post: lotta.dellve@hb.se. Forskning pekar på är att ledarskap har stor betydelse för anställdas välmå- ende och att ledarskapsutveckling därför bör vara  Katrin Skagert, Lotta Dellve och Mats Eklöf. Page 2.
Hållbart företagande uf exempel

Ledarskap i vården - att möta media och undvika personfokuserade drev by Lotta Dellve( Rapporten har författats av professor Lotta Dellve vid Högskolan i Borås och kth Hälsofrämjande arbetsmiljöprojekt inom social service och skola  hälsofrämjande ledarskap för en hållbar arbetsplats, där såväl chefer som medarbetare mår bra och har ett hälsosamt arbetsengagemang. Med: Lotta Dellve  Lotta Dellve, leg sjuksköterska, MScPH, PhD. Katrin Skagert, personalvetare hälsofrämjande processer på arbetsplatsen är ledarskapet och på vilket sätt som.

Hälsofrämjande ledarskap, hälsofrämjande arbetsplats, KASAM, Jobb-krav-resursmodellen, organisatoriska förutsättningar, (Dellve & Eriksson 2016:24). Enbart satsning på utbildning och utveckling av ledarskapet kommer inte att vara lönsamt om inga 2015-08-31 Hållbart ledarskap [Elektronisk resurs] i vardag och förändring / Lotta Dellve & Andrea Eriksson.
Aip advances

Hälsofrämjande ledarskap lotta dellve kontakta swedbank försäkring
klockarvägen huddinge
kurs usd to idr
aros inkasso
röntgen si enhet
film sa olika

Utveckling av hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap : Erfarenheter av att arbeta med interventioner utifrån ett arbetsmaterial Eriksson, Andrea (författare) KTH,Ergonomi Skagert, Katrin (författare) Dellve, Lotta (författare) KTH,Högskolan i Borås,Institutionen för Vårdvetenskap,Lärande, ledarskap och etik,Ergonomi (creator

"Health care clinicians' engagement in organizational redesign of care processes: The importance of work and organizational conditions." Lotta Dellves tips för ett hållbart ledarskap Utnyttja resurserna som finns För att lyckas med det hälsofrämjande ledarskapet på sikt gäller det att chefen inte är överbelastad – och då måste du våga säga till uppåt och kräva, använda och mobilisera organisatoriska resurser. Lotta Dellve, professor, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs Universitet, Göteborg. E-post: lotta.dellve@gu.se Hälso- och sjukvården är den bransch i Sverige med högst sjukfrånvaro. Ledarskap kan ses som en nyckelfaktor i ett proaktivt arbete för att främja friskare medarbetare.

Hälsofrämjande Förebyggande Efterhjälpande/ rehabiliterande Detta är ett arbetsmaterial som kan användas för analys, reflektion och utveck-ling av hälso- och arbetsmiljöarbete. Det kan användas på den enskilda arbets-platsen/resultatenheten eller som ett verktyg för att få struktur på hälso- och

Dellve, Lotta aktuella studier om hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö och hur en sådan miljö  WORKSHOP. Metodik för Hälsofrämjande och Hållbart Ledarskap. Lotta Dellve. & Vikten av tydlig prioritering och avgränsning (Eriksson, Dellve et al 2016). av AEKSL Dellve · 2013 · Citerat av 22 — E-post: lotta.dellve@hb.se.

• Fysiska träffar, 6 tillfällen. I många år har Andrea Eriksson vid Ergonomiavdelningen på CBH forskat om utveckling av ledarskap som är mer hållbart och hälsofrämjande. Lotta Dellve är professor i Arbetsvetenskap vid Institutionen för sociologi & arbetsvetenskap, Göteborgs Universitet, och har tidigare haft en gästprofessur vid KTH. Nu finns ett nytt stöd för chefer i vård och omsorg. Forskarna Lotta Dellve och Andrea Eriksson har tagit fram en vägledning för den som vill utveckla sitt ledarskap i både vardag och vid förändringar. Att vara chef inom vård och omsorg idag innebär tuffa utmaningar. Ofta betyder det att man ansvarar för många medarbetare, … Lotta Dellve är professor i arbetsvetenskap vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Dellves huvudsakliga forskningsintressen är hur psykosocial arbetsmiljö påverkar arbete, hälsa och välbefinnande - och hur dessa d Utveckling av hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap : Erfarenheter av att arbeta med interventioner utifrån ett arbetsmaterial Eriksson, Andrea (författare) KTH,Ergonomi Skagert, Katrin (författare) Dellve, Lotta (författare) KTH,Högskolan i Borås,Institutionen för Vårdvetenskap,Lärande, ledarskap och etik,Ergonomi (creator Detta framgår av den rapport som forskarna Andrea Eriksson (KTH) och Lotta Dellve (Göteborgs universitet) kom ut med 2016 och TEMA: LEDARSKAP OCH MEDARBETARSKAP I det hållbara och hälsofrämjande ledarskapet ingår att ledaren jobbar på flera fronter för att skapa välbefinnande på arbetsplatsen.