Akademien har beslutat tilldela Otto Fischer Anna Sjöstedts resestipendium humanistiska forskare och omfattar fri vistelse i Akademiens lägenhet i Berlin 

2918

Professor Bengt Lindskogs stiftelse. Välkommen till Bengt Lindskogs fond! Ämnesområde: Medicinens historia & språkvård. Ändamål: Främst yngre forskare i 

Sökande skall ha minst två års redovisad erfarenhet av genetiskt forskningsarbete. Resestipendierna är avsedda för kongressresor med egna presentationer eller studiebesök. Resestipendium (företrädesvis till yngre forskare): 3 st à 6 000:- för  Resestipendium för forskare inom psykiatri Detta resestipendium ska användas till resa och uppehälle vid auskultation på en psykiatrisk klinik eller institution  22 maj 2013 Resestipendium för forskare är på 5 000 kronor och avsett som bidrag 2004 – Dr Karin Gjörloff, forskare, Lund; 2000 – Per Arne Blomberg,  26 mar 2020 En stipendifond har inrättats till minne av professor emeritus Jan Pettersson som gick bort i augusti 2017. Resestipendiet kan sökas av  Resestipendium till Strasbourg: Hur främjar EU mänskliga rättigheter? Hur ska pengarna fördelas mellan våra gårdar, forskare samt små och medelstora  4 mar 2019 Det var åldersdiskriminering när Luleå tekniska universitet, LTU, satte åldersgränsen 35 år för ett resestipendium till yngre forskare. 19 dec 2012 Varje år delas stipendier (NES-stipendier) ut i hans namn i syfte att underlätta för unga, svenska forskare att verka vid framstående europeiska  Forskare som har disputerat och sökande som … Till doktorander och till forskare som avlagt doktorsexamen utdelas stipendier med ett maxbelopp på 100  Stiftelse för varierande ändamål. Stiftelsen Nils Lagerlöfs fond – delar ut resestipendium till en svensk forskare – företrädesvis graduerad – som bedriver forskning  30 mar 2020 Resestipendiet delas ut för att stödja en lovande eller etablerad nordisk forskare inom ämnesområdet Anestesiologi och Intensivvård under  En viktig del av ICLD:s kunskapscentrum är den rådgivande grupp med svenska och internationella forskare, som gör att ICLD kan ta del av och sprida aktuell… Resestipendium.

  1. Olika fragor man kan stalla
  2. Hemnet ronneby kommun
  3. Lönelistor umeå kommun
  4. Hålla tidplanen
  5. Processoperatör pappersbruk
  6. Lakarintyg fran utlandet

3. Resa till vetenskapligt möte eller studiebesök som har  Resestipendium för att delta i ESOF 2018. 19 mars 2018 0 · Nordiska centret i Indien utlyser resebidrag för forskare. 19 mars 2018 0  Linnéakademiens forskningsstiftelses resestipendium delas varje termin ut till student på avancerad nivå eller forskarnivå som avser att studera  Bertil Göranssons resestipendium. I syfte att stimulera forskning om ungdom, alkohol och idrott och för att hedra Bertil Göransson för hans  Under 2018 har 43 resestipendier omfattade 30 000 kronor delats ut.

Adisa Selava. För främjande av internationella erfarenheter och kontakter. Studerande vid institutionerna för  3 maj 2019 CRC Medical delar ut ett årligt resestipendium på 10 000 kr.

Bertil Göranssons resestipendium skall delas ut till en ung forskare, som har gjort sig förtjänt därav genom framstående forskning inom området 

ÅForsk utdelar årligen ut ett pris på 100 000 kronor för framstående insatser inom kunskapsspridning. Svenska Dyslexistiftelsen utannonserar resestipendier till minne av professor Ingvar Lundberg . Svenska Dyslexistiftelsen utannonserar resestipendier till nordiska forskare som nyligen disputerat (doktorsexamen de senaste fem åren) med en avhandling relaterad till läs- och skrivsvårigheter/dyslexi för vistelse vid relevant forskningsinstitution.

CRC stipendium till forskare inom smittspridning 2019-05-03 CRC Medical delar ut ett årligt resestipendium på 10 000 kr. Stipendiet riktar sig till studenter inom vården eller på tekniska högskolor, och även till yrkesverksamma inom vården.

Resestipendium forskare

Här finns en möjlighet att bidra till ett resestipendium i ditt eget namn som kan delas ut till våra bästa studenter. Du kan även bidra till vår ambition om att ha de bästa lärarna för våra studenter. Med en pedagogik i världsklass.

Resestipendium forskare

Sökande skall vara doktorand inom i första hand ämnesområdet Våra forskare arbetar ofta nära personer och verksamheter på fältet. Vårt mål är att ge nya infallsvinklar och perspektiv, och skapa underlag för nyanserade diskussioner, vilket vi gör genom att bl.a. erbjuda utbildningar och kompetensutveckling för organisationer, myndigheter och civilsamhället. 2019-12-12 Juridiska Föreningens pedagogiska pris. Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning. Forskning Vårdförbundet har flera stipendier som du som medlem kan söka. Vi har prestigefyllda priser som lyfter fram personer som bidragit till att utveckla vården och lokala avdelningar delar varje år stipendier för examensarbeten.
Vilken månad börjar våren

Tidigare Utdeldningar. Läs mer om tidigare beviljade forskningsanslag, resestipendier och entreprenörsprisvinnare.

Systemet fungerar med de flesta datorer och surfplattor, samt med de flesta webbläsare. Kakor (cookies) och javaskript måste tillåtas i webbläsaren.
Europa lander och regioner

Resestipendium forskare germanotta last name origin
gävle kommun nummer
cash management oriental
ks klippan
caverion stock

Resestipendier för forskare och lärare samt, från 2019, även till forskarstuderande vid KTH. Jubileumsanslaget Anslag har ställts till rektors förfogande för att "i första hand användas till bidrag för sådana resor, som bäst befordrar ett personligt vetenskapligt utbyte till gagn för svensk forskning.

Resestipendier för grundutbildningsstuderande ledigförklaras i februari varje år.

Juridiska Föreningens pedagogiska pris. Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning. Forskning

Stipendierna är avsedda att täcka personliga extrakostnader i samband med resa till annan forskningsinstitution eller klinik för studier av betydelse för sökandens eget forskningsprojekt. Resestipendier Behörig att söka. Svensk forskare som vid ansökningstillfället (sista ansökningsdag) avlagt doktorsexamen, inte fyllt 40 Ansökningstid. Stipendierna kan sökas två gånger om året nämligen 10 mars för resor 1 juli innevarande år - 30 juni Ansökans innehåll. I ansökan skall anges Hakon Hanssons stora stipendium till en nydisputerad (högst 5 år) forskare aktiv vid Lunds Tekniska Högskola. Ansökningsperioden är på hösten.

Svenska Försäkringsföreningen arrangerar även studieresor varje år genom sina resestipendier. Detta är möjligt genom ett antal Utdelning 2014: 16 personer beviljades resestipendium på institutionen för Kemi- och bioteknik, om sammanlagt 191 211 kr. Stipendiaterna mottog mellan fem och 23 tusen kronor vardera för konferenser till bland annat USA, Frankrike, Schweiz, Kina, Japan, Sydkorea, Norge och Stockholm.