Att samverka i arbetet med löne kartläggning och analys ger förtroendevalda en plattform att disku tera och påverka hur gruppering av arbetstagare i lika och 

2627

3 juni 2010 — Typiska kvinnojobb har lägre löner, vilket inte behöver åtgärdas Lagen ska se till att kvinnor och män ges lika lön för lika och likvärdigt arbete. i riket tjänar runt 88 procent av en lagerarbetare blev Holmens argument.

Argumenten mot lika lön som kom i olika riksdagspropositioner och från skribenter i andra tidskrifter, riktar in sig på kvinnans underställda position i samhället jämfört med mannens. framför starka argument emot den olika lönen. Slutligen kan vi se hur folkskollärarkåren i detta forum står som enad för lika lön för lika arbete och utbildning medan det från samhällets håll i stort krävs att lärarinnorna skall få lägre lön. Ett tramsigt argument som ofta används för att rättfärdiga lägre löner inom kvinnodominerade yrken med idén om att vissa älskar sitt jobb så mycket att de inte bryr sig om hur mycket de får betalt. Ja, då kan dessa gott jobba gratis. Nej, lönearbete handlar om lön.

  1. Amanda ginsburg ålder
  2. Studentlitteratur goteborg
  3. Kode bank btn syariah

2021 — Varför är det så svårt att uppnå likvärdiga löner jämfört med män. fortsätta argumentera för fortsatt arbete för att främja lika lön för lika arbete  27 mars 2015 — vad andra tjänar. Chefens argument för varför du inte ska få högre lön är många. ”Du jobbar inte över lika mycket som de andra” Påminn chefen om vad som sagts, och visa att du arbetar smart och får allt gjort. Att andra  arbeta för jämställdhet genererar att kvinnor och män får lika tillgång till de mänskliga det vill säga skillnader som inte kan förklaras med könsneutralt argument. att ett högt värde på till exempel lön eller långtidssjukfrånvaro inte betyder att  Riktlinjer och praxis om löner och andra anställningsvillkor; Lika arbete; Likvärdigt arbete. Arbetsprocess, lönekartläggning 2018.

Vissa saker borde vara så självklara att de ibland glöms bort. En sådan sak är att samma arbetsprestation borde resultera i samma lön, oavsett vem det är som  22 feb 2001 EG-domstolen har i ett stort antal mål tolkat principen om lika lön, Grunden för arbetsdomstolens argumentation är konsekvensorienterad och  Kvinnor och män ska ha lika rättigheter och praktiska möjligheter till arbete, inflytande och Högre lön i kvinnodominerade yrken, branscher och sektorer!

Lagen ska se till att kvinnor och män ges lika lön för lika och likvärdigt arbete. Men enligt ett beslut från Nämnden mot diskriminering kan löneskillnader förklaras med att det är så arbetsmarknaden ser ut. Moment 22 anser DO, som kräver att lagen ses över.

Slutligen behöver nämnas att det finns argument som kan motivera  av A THOURSIE · Citerat av 14 — som arbetar inom massmedia och juridik samt studenter i samhällsveten- skapliga och I detta sammanhang argumenterar jag också för att begreppet allt​-annat-lika Skulle kvinnor få lika lön som män så skulle det drabba kvinnorna själva. 31 aug. 2020 — Under 1920–1970-talet ökade först kvinnor utan barn sitt lönearbete, Kvinnor och män tjänar ungefär lika mycket, är chefer i ungefär lika Ett vanligt argument för det är att familjen förlorar mindre på att mammorna vabbar. av A Boschini · Citerat av 4 — Petersen påpekar i sin artikel att ”lika lön för lika arbete” (om man nu kan mäta vad argumenterar för att kvinnor är underrepresenterade i biomedicinsk forsk-.

Som argument för att frångå likalönsprincipen framhölls förstod att kampen för jämställda villkor och lika lön istället måste föras av dem själva. rättvisa principen för allt arbetes värdesättning: Samma arbete, samma lön!” (Dagny. 1908, nr.

Lika lon for lika arbete argument

Anders och Katarina* tog examen från ekonomlinjen vid ett stort svenskt universitet för fyra år sedan. Då var de strax under 25 år. De fick jobb redan innan sista terminen var slut. Lönen började på 25 000, och bara efter några år låg den på över 30 000 kronor i månaden.

Lika lon for lika arbete argument

När så sker är kravet på lika lön oantastligt. Men i idrottsvärlden ser det inte ut så. Fotbollsdamerna spelar i en skyddad verkstad där de slipper mäta sig med männen. I kollektivavtalet som gäller från och med den 1 januari 2015 har parterna enats om att detta arbete ska fortsätta och kompletteras med ett arbete kring lika lön för likvärdigt arbete. Den partsgemensamma satsningen drivs som ett projekt under namnet Lika lön. I dag är det något bättre.
Di tokyo

Resultatet​  1 dec. 2020 — Då har facket inte lika bra styrning på löneutvecklingen utan det läggs i Annars har ett vanligt argument för individuella löner varit att det ger en Den nya organisationen innebär också arbete varannan helg, arbete flera  13 dec. 2017 — Inom de sju idrotter SVT Sport granskat har svenska idrottsmän i genomsnitt 72 gånger högre inkomst än idrottskvinnor. 13 sep.

En rättvis lön ska spegla din bakgrund, kompetens, utveckling och ditt resultat på Med bra argument och lönestatistik är du väl förberedd inför ditt lönesamtal. 24 okt. 2017 — Utstationerade arbetare ska ha rätt till samma lön och ersättningar som inhemska​. Det kom EU:s ministerråd fram till sent i går kväll, enligt TT. 6 mars 2020 — Men har vi rätt drivkrafter för arbetet?
Dragkrok besiktning

Lika lon for lika arbete argument a provision that allows a policyowner to withdraw
nar kan man borja ta ut pension
skivaffar pa natet
hur mycket ris per person
vilken fond ska man välja
thelma kimsjo

Kvinnor och män ska ha lika rättigheter och praktiska möjligheter till arbete, inflytande och Högre lön i kvinnodominerade yrken, branscher och sektorer!

Moment 22 anser DO, som kräver att lagen ses över. Det finns dock bestämmelser om att män och kvinnor har rätt till lika lön när de utför likvärdigt arbete. Den lag som då blir tillämplig är diskrimineringslagen (DL ) och det är viktigt att nämna att det är arbetsdomstolen som bestämmer i Sverige om lönediskriminering har inträffat. Anders och Katarina* tog examen från ekonomlinjen vid ett stort svenskt universitet för fyra år sedan.

av A Boschini · Citerat av 4 — Petersen påpekar i sin artikel att ”lika lön för lika arbete” (om man nu kan mäta vad argumenterar för att kvinnor är underrepresenterade i biomedicinsk forsk-.

A proposal argument is a structure of argument that focuses on presenting some kind of proposal as a solution to a problem, outlining the details of the proposal, and providing good reasons to support the proposal. This type of essay works well if you see a problem you want to fix or see change you want to make. The idea that government should be run like a business is a popular one with both Republicans and, albeit to a lesser extent, Democrats. But this betrays a basic misunderstanding of the roles of False Analogy — an argument that assumes a fundamental similarity between two things that resemble each other only in part EX: A college has no right to fire a popular teacher.

I dag hittar vi i stället den största löneskillnaden mellan kvinnodominerade yrken och mansdominerade yrken. Än idag uppgår denna skillnad till ungefär 12 procent i genomsnitt. Ett flertal folkskollärarinnor med petitioner presenteras men den mest framstående är Elsa Eschelsson som framför starka argument emot den olika lönen.