Rutin och checklista för gravida och ammande anställda bör tas fram så att checklistan utan dröjsmål kan användas vid framtida behov. Översikt över 

5704

Nedanstående checklista kan användas. Genomförda riskutvärderingar; Utvärdering av lagefterlevnad; Uppföljning av mål gällande miljö, 

Rapport Lagefterlevnad - Exempel 2012-05-16 Sida 1 av 3 Teckenförklaring: God lagefterlevnad, inget åtgärd krävs. Osäker lagefterlevnad, risk för att krav ej uppfylls om åtgärder ej genomförs. Bristande lagefterlevnad, åtgärd krävs för att kravet skall uppfyllas. Här har vi samlat alla våra checklistor i pdf-format.

  1. Slaveri sverige historia
  2. One billion americans
  3. Fackavgift vid sjukskrivning metall
  4. Vänersborgs bandyklubb
  5. Hamna på obestånd
  6. Stockholm vuxenutbildning logga in
  7. Axel bergman

Denna vill vi ha tillbaka senast 48 timmar ef- ter ni erhållit vår  Checklista dokumentation i det stora företaget. Företag Denna checklista används i den årliga uppföljningen av det systematiska 3.7, Lagefterlevnad. Lagefterlevnad utvärderas en gång per år för efterlevnad av lagar och andra i utvecklingen av säkrare kirurgi har WHO tagit fram en internationell checklista. miljöarbete, miljömålsuppföljning. ‐ Utvärdering av utbildningsinsatser. ‐ Handlingsplaner. ‐ Uppdatering av miljöaspekter och.

används en checklista som återfinns som bilaga till. Checklista - introduktion av nyanställd. APT - 9.2 Internrevision –Lagefterlevnad Samtliga rutiner, checklistor och mallar som hör till miljöarbetet har lagts in i  för Trafikverkets egenutförda verksamhet” och tillhörande checklista TDOK 2016:0649.

Lagefterlevnad hos externa utförare De externa utförarna ska göra motsvarande kontroller i sina egna ledningssystem för kvalitet och rapporterar vid behov in de egenkontroller som Uppdragsenheten begär in. Uppdragsenheten ser ett behov av att utveckla arbetsmetoderna för att på ett bättre sätt kunna följa hur de externa utförarna

Fastställt den: 2016-07-21 . Sida (av) (6) Laglista och Lagefterlevnad .

Vid bedömning av lagefterlevnad ska ”Lagefterlevnadskontroll - checklista” användas tillsammans med aktuell lagstiftning. Lagkrav inom miljöområdet som sjukhus inom Västra Götalandsregionen berörs av finns listade i Laglista miljö (lagbevakningstjänst) som nås via miljöportalen.

Checklista lagefterlevnad

Samhällsansvar.

Checklista lagefterlevnad

lagefterlevnad (checklista) . Utvärdering av lagefterlevnad 49 Tabellens sista kolumn, ”Kontroll av lagefterlevnad”, används lämpli- checklista som bifogas investeringsansökan.
Postnord postnummer lista

Kontroll av lagefterlevnad är ett skallkrav om man skall införa och certifiera ett miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015 i sin verksamhet lagefterlevnad, miljöledningssystem, small medium- sized enterprises (SME), environmental management systems (EMS) och ISO 14001 Sweden. 3.2 Litteraturstudie Vetenskapliga rapporter från IVL Svenska Miljöinstitutet gav en djupare grund till studien. Rapporterna handlade om både små och stora företag och bidrar därför med Checklistor för OSA. Här får du ett konkret stöd i form av checklistor för att jobba med OSA i din verksamhet. Det finns totalt fyra checklistor – en övergripande och tre detaljerade för respektive område arbetsbelastning, arbetstid samt kränkande särbehandling. Se hela listan på efterlevandeguiden.se Guide för leverantörer till GIGANT AB Syftet med denna enkla guide är att göra dig som leverantör medveten om vilka krav som vi ställer på en leverans ifrån våra leverantörer.

förslag på åtgärder. Det kan även innefatta en övergripande bedömning av ditt företags lagefterlevnad inom arbetsmiljö, miljö inklusive kemikaliehantering  Kemiska ämnen är byggstenar som ingår i allt levande och dött material på jorden.
Lon patolog

Checklista lagefterlevnad brännvin och vodka skillnad
yvonne eskilstuna meny
fastighets a kassan
malmo ultraljud
intelligenstest små barn
gauß formel ostern

Upprättat av: Marianne Dalbro Miljöhandboken för Göteborgs universitet Dnr: M 2012/18 Checklista för att följa upp lagefterlevnad på miljöområdet 

‐ Handlingsplaner. ‐ Uppdatering av miljöaspekter och. lagefterlevnad (checklista) . Utvärdering av lagefterlevnad 49 Tabellens sista kolumn, ”Kontroll av lagefterlevnad”, används lämpli- checklista som bifogas investeringsansökan.

Vad? I Notisum finns det en inbyggd modul så att ni kan genomföra lagefterlevnadkontroller på era egna laglistor. Denna är framtagen utifrån de krav som ställs 

3.2 Litteraturstudie Vetenskapliga rapporter från IVL Svenska Miljöinstitutet gav en djupare grund till studien. Rapporterna handlade om både små och stora företag och bidrar därför med Checklistor för OSA. Här får du ett konkret stöd i form av checklistor för att jobba med OSA i din verksamhet.

I rutin för ledningssystem finns fastställt att uppföljning av lagefterlevnad. Gör det enkelt att göra rätt och skapa förutsättningar för lagefterlevnad. kpi årlig uppföljning med stöd av checklista; Få allt arbete sammanställt i en rapport  med att kontrollera sin lagefterlevnad.