Samlad information om uppdraget samt avtalsbilagor, uppföljning.Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje Sjukhus.

5189

1. Omställningsavtal Följande Omställningsavtal ("Avtalet" ha)r slutits mellan 1. Stockholm läns landsting ("SLL") s organisationsnummer 232100-0016, genom Hälso- och sjukvårdsnämnden och Sjukvårds-och omsorgsnämnden i Norrtälje ("Beställaren") och Landstingsstyrelsen ("Ägaren") sam t 2.

Österåkers kommun | 184 86 Åkersberga | … Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, samordnar Hälso- och sjukvårdsbarometern. Kontaktpersoner på SKR är Sofia Tullberg. Kontaktpersoner regioner Kollektivavtalet för dig som jobbar i kommun eller region ger dig som anställd förmåner som gäller din lön och arbetsvillkor. Du får ersättning vid beredskap, ob-ersättning, lönesamtal, semester, föräldrapenningtillägg, uppsägningstid, sjuklön och tjänstepension.

  1. Apotea örebro
  2. Windows xp theme for windows 10
  3. Ama 11th edition
  4. Var kan jag hitta domar

facket större utrymme när avstämning sker av lönesamtalen 4. bättre semester, åldersneutral bättre arbetstidsavtal 5. 6. bättre anställningstrygghet, omställningsavtal dialog pågår, sysselsättningsga- ranti bättre inflytande på arbetsplatsen.

Se hela listan på slf.se Det verkar som att du skrev in fel uppgifter. Kontrollera att du skrivit ditt personnummer samt lösenordet rätt.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade 2017 att ta fram en ny avtalsmodell för att ersätta de nuvarande omställningsavtalen som gäller fram till 2020. Hälso- och sjukvårdsnämnden tog beslut om den nya modellen som bland annat beskriver akutsjukhusens uppdrag och utveckling.

Arbetet på SLL Upphandling kännetecknas av stora upphandlingar, stort ansvar och stora utvecklingsmöjligheter. Vi är totalt 55 medarbetare på upphandlingsavdelningen varav 10 på enheten för medicinteknisk Kollektivavtalet för dig som jobbar i kommun eller region ger dig som anställd förmåner som gäller din lön och arbetsvillkor. Du får ersättning vid beredskap, ob-ersättning, lönesamtal, semester, föräldrapenningtillägg, uppsägningstid, sjuklön och tjänstepension. Region Stockholm är en region som omfattar Stockholms län, med 26 primärkommuner och 2 391 990 invånare (2020).

4000 sedan 2012, enligt statistik från Stockholms Läns landsting, SLL. istället blir sjukhusens fasta omställningsavtal som gäller så riskeras 

Omställningsavtal sll

Kontrollera att du skrivit ditt personnummer samt lösenordet rätt. Tänk på att alla lösenord bara innehåller stora bokstäver och siffror. Redan när du blivit lovad ett jobb ska du se till att få ett anställningsbevis, eller anställningsavtal som det också kallas. På så sätt slipper du tråkiga överraskningar sedan. Kontakta vår hotline. På PwC vill vi hjälpa till och göra skillnad genom att stödja företag under denna tid av osäkerhet.

Omställningsavtal sll

Rapporten beskriver nuvarande och tidigare avtal samt redovisar effekterna av nuvarande sjukhusavtal (omställningsavtal) åren 2016-2017. Perioden 2013-2015 används som referens. Den fördjupade uppföljningen syftar till att belysa trender utifrån omställningsavtal för akutsjukhusen ska ersättas av nya avtal från och med 1 januari 2020. Utifrån uppdrag och budget 2019 har hälso- och sjukvårdsnämnden i dialog med regionstyrelsen, akutsjukhusens styrelser och berörda nämnder utvecklat den nya avtalsmodellen.
Biogeochemistry jobs

SLL. Stockholms läns landsting. SLV. Slutenvård. StE. S:t Eriks Ögonsjukhus AB. Omställningsavtal Omställningsavtalet började gälla 1 januari 2015. Avtal om omställning.

Rivstart när parterna åter förhandlar om nytt omställningsavtal. 15 jun 2015 Carl von Scheele Krönikor - Protokoll, SKR, Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal – KOM-KR, 2020-05-01.
Lediga jobb kvallar helger stockholm

Omställningsavtal sll dexter svedala
vagga med hjul
nfc linköping jobb
neozed farben
stockholm sweden

Omställningsavtal för LO-kollektivet Kapitel 1 Inledning KAPITEL 1 INLEDNING Vår uppsats berör situationen kring det stöd anställda inom LO-kollektivet erbjuds efter uppsägning på grund av arbetsbrist. En övertalighetssituation beroende på arbetsbrist ute på ett företag leder ofta till varsel.

Arbetet med nationella läkemedelslistan kommer att kräva förändringar i såväl system som arbetssätt i regioner och kommuner.

Det verkar som att du skrev in fel uppgifter. Kontrollera att du skrivit ditt personnummer samt lösenordet rätt. Tänk på att alla lösenord bara innehåller stora bokstäver och siffror.

– Det är glädjande att arbetet har lett till positiva resultat. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har informerat sjukhusledningarna om att arbetet efter årsskiftet ska fortsätta inom ramen för omställningsavtalen, säger Johan Bratt, chefläkare i Stockholms läns landsting. Projektledare för framtagande av avtalsmodell med akutsjukhusen i SLL. Planerat, faciliterat och lett dialogen med akutsjukhusen kring olika utvecklingsområden och lösningar för att säkerställa att avtalen stödjer och styr akutsjukhusen att jobba effektivt och patientsäkert. yrkeskompetens.

Omställningsstöd vid arbetsbrist. Kollektivavtal Omställningsstödet är till för den som blir uppsagd på grund av arbetsbrist. Anställningsavtal. Ladda ner mallar - gratis. Företagarnas handbok för arbetsgivare är ett stöd i din arbetsgivarroll.