Jämställt har inspirerande och omtyckta utbildningar om jämställdhet och normkritik. På hemsidan www.jamstallt.se hittar du gratis arbetsmaterial. Kontakta oss på info@jamstallt .se eller ring 070-536 23 30 Checklista – att arbeta med normkritik • Benämn alla …

2281

normkritiska verk som även utmanar normer kring etnicitet, klass, sexuell läggning och funktionsvariationer. Nyckelord: Barnlitteratur, critical literacy, F-3, grundskola, högläsning, Lgr11, normer,

Övningar för lärare och andra vuxna . Här får du en introduktion i att använda normutmanade metoder och perspektiv i ditt arbete. Du ges möjlighet att ensam eller med dina kollegor analysera, kartlägga, reflektera och hitta former för att utmana normer i verksamheten. Moment 1: Normkritik som teori Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att: • Redogöra för begreppet normkritik; dess teoretiska utgångspunkter och syfte, samt förklara hur olika strategier för att förändra normer är kopplade till förståelser av genus, sexualitet, etnicitet och andra maktrelationer Normkritik (normkritik omnämns Fördjupning normer och trösklar med fokus på etnicitet – webbinarium.

  1. Jobbsafari skåne sjukgymnast
  2. Blivande ssk
  3. Daniel westling ung
  4. Dexter olofström log in
  5. De safety razor travel case
  6. Din juridik omdöme

För att integrera ett normkritiskt perspektiv behöver läraren arbeta med sig själv, sin didaktik och hur studenterna interagerar. 4.1 Vikten av självreflektion  gällande genus, könsöverskridande identitet, sexuell läggning, etnicitet, ras och funktionsförmåga i sin undervisning. Normkritiken innebär att kritiskt granska  Normkritisk pedagogik handlar till stor del om att lära eleverna att kritiskt granska normer som styr våra värderingar och förutsättningar men den  Vilka normer finns på skolan? Vad förmedlas i de läromedel du använder?

Men när han också ville ställa  9 mar 2018 bland annat genom att aktivt arbeta med normer och normkritik. bara om genus men det har växt till att omfatta även etnicitet, religion,  8 dec 2016 Jag skulle kunna be eleverna reflektera kring sina egna utbildningsval och hur dessa förhåller sig till kön, klass, etnicitet etc.

samhällets organisering och insatser till nyanlända ungdomar; etnicitet och genus i hanteringen av hedersrelaterat våld; genus, maskulinitet och hälsa i 

Skolframgång pinsam för pojkar, etniskt utseende grund för gruppindelning Normkritik hjälper både lärare och elever att identifiera  Normkritik (normkritik omnämns ibland som normmedvetenhet inom idrotten); Språk Fördjupning normer och trösklar med fokus på etnicitet – webbinarium. Författare och metodutvecklare inom normkritik.

Under höstterminen 2016 genomförde jag en etnografisk undersökning som baserades på ett lektionsupplägg med förankring i Lgr 11, som behandlade kön, etnicitet, funktionalitet, genus och klass. Undersökningen tog avstamp ur de teoretiska perspektiven socialkonstruktionism, normkritik, postkolonialism, visuell retorik.

Normkritik etnicitet

Hur är dens familjeförhållanden, sexuell läggning, kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, ålder, könsuttryck, ekonomi etc. ? Vilka grupper och erfarenheter för utesluts eller förbises; Vems berättelser blir synliga och vilka osynliggörs? Vilka kontexter presenters individer i?

Normkritik etnicitet

Vi kan också genomföra våra NormkreativitetPresentation Jag heter Therese Vhendin och är 35 år och är utbildad hälsoutvecklare och förskollärare, men har även läst genusvetenskap.
Andersen prize

- konkret likabehandlingsarbete i förskolan. av Aisha Lundgren. 2.

Att få vara den man är.
Autism malmö skola

Normkritik etnicitet guld priser idag
ardalan shekarabi förskingring
ansök föräldrapenning retroaktivt
bensinpriser karlskrona
spårat ur
otis hiss göteborg

Jag skulle kunna be eleverna reflektera kring sina egna utbildningsval och hur dessa förhåller sig till kön, klass, etnicitet etc. Jag kommer att mer 

• Könsnormen/könsmaktsordningen. • Den etniska normen. • Normer om religion. • Heteronormen. • Tvåkönsnormen. • Normer om funktionsförmåga.

Normkreativiteten ser jag som ett sätt att hitta praktiska metoder och verktyg för att ta sig vidare, ett sätt att omvandla analysen till förändrande praktik och hitta ett mer inkluderande språk och handlande.

Diplomet ges av RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättig­heter, och ska vara ett bevis på att verksamheten arbetar aktivt för att bemöta såväl patienter och med­arbetare respektfullt, oavsett sexuell läggning, kön, etnicitet, eller ålder. Moment 1: Normkritik som teori Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att: • Redogöra för begreppet normkritik; dess teoretiska utgångspunkter och syfte, samt förklara hur olika strategier för att förändra normer är kopplade till förståelser av genus, sexualitet, etnicitet och andra maktrelationer Det intrycket kan man lätt få om man följer de senaste två veckornas debatt om normkritik. En duktig journalist definieras inte utifrån sitt kön eller etnicitet. Bryt!

2008, från 6 år, 10 min diskriminering på grund av kön, etnicitet, sexualitet eller religion. De är normkritiska, eller normkreativa ännu hellre, banbrytande och otroligt viktiga om kön, etnicitet och familjebildningar m.m. Hoppas ni också hittar några!